Maak een aantal vragen met telkens drie antwoordopties.
Zet de getallen in de tabel hierboven vóór de antwoorden.
Een leerling kan met het volgende recept controleren hoeveel antwoorden hij goed heeft:
  1. Tel de getallen voor het antwoord van jouw keus bij elkaar op.
  2. Vermenigvuldig het resultaat met 10.
  3. Druk op de knop sinus en vervolgens op de inverse cosinus.
  4. Deel de uitkomst door 20 en je weet hoeveel vragen je goed hebt beantwoord.
Leerlingen kunnen dus wel achterhalen hoeveel antwoorden ze goed hebben, maar niet welke antwoorden goed zijn.
Let er overigens op dat de rekenmachine op graden moet staan en niet op radialen!